NOTIFICATION

NOTIFICATION NOTIFICATION- 2023 I would like to bring to the kind notice of the contributars of articles of our “Journal of Veda Samskrita Academy” that, from July 2023, name of our journal has been deleted from the UGC CARE List. … Continued

೨೦೨೧ ಪೇಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದ ಶ್ರೀಪಶುಪತಿನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ರಾವುಲ್ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟರಿಂದ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ವೇದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ೧೭ ನೇ ಸಂಪುಟವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭ

೨೦೨೧ ಪೇಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದ ಶ್ರೀಪಶುಪತಿನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ರಾವುಲ್ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟರಿಂದ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ವೇದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ೧೭ ನೇ ಸಂಪುಟವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭ